• Καλώς ήρθατε στο k24.net
 • Πρόγνωση καιρού για Ελλάδα
 • Πρόγνωση καιρού για Κύπρο
 • Πρόγνωση καιρού για Αλβανία
 • Από το 2012 το weather.gr παρέχει καθημερινά προγνώσεις καιρού για περισσότερα από 14000 σημεία της ελληνικής επικράτειας, κατέχοντας σήμερα την πρώτη θέση ανάμεσα στις ελληνικές, μη κρατικές, ιστοσελίδες πρόγνωσης καιρού.
  Οι καιρικές προγνώσεις του weather.gr παράγονται με τα πλέον σύγχρονα αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης, τα οποία έχουν παραμετροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη μορφολογία της περιοχής.
  Σήμερα, όπου η μεταβολή του κλίματος σε συνδυασμό με την μεγάλης κλίμακας ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον, έχει προκαλέσει αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης των έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων, η παροχή έγκυρης και έγκαιρης πρόβλεψη του καιρού καθίσταται περισσότερο σημαντική από κάθε άλλη φορά.
  Η ομάδα του weather.gr έχοντας ως στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πρόγνωσης καιρού στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας, δημιούργησε το διαδικτυακό κόμβο k24.net, όπου πλέον μαζί με τις προγνώσεις του weather.gr για την Ελλάδα, θα φιλοξενείται και ο σημαντικότερος πάροχος καιρικών προγνώσεων της Κύπρου, το meteo.com.cy, καθώς και το meteo.al, μία από τις δυναμικότερες ιστοσελίδες πρόγνωσης καιρού της Αλβανίας. Έτσι, κάτω από ενιαίο σύστημα μετεωρολογικών προγνώσεων, υπερυψηλής χωρικής και χρονικής ανάλυσης, θα καλύπτεται πλέον μεγάλο τμήμα των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.
  Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του κόμβου k24.net έχει ως βασικό στόχο την παροχή στο επόμενο διάστημα αναλυτικών μετεωρολογικών προγνώσεων και έγκαιρης πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, καθιστώντας τον κόμβο έναν από του σημαντικότερους παρόχους καιρικών προγνώσεων στην Ευρώπη